Our Teams

PhD Students

洪振瀛
Chen-Ying Hung

陳金博
Chin-Po Chen

張鈞閔
Chun-Min Chang

蔡福昇
Fu-Sheng Tsai

周惶振
Huang-Cheng Chou

李政霖
Jeng-Lin Li

林畇劭
Yun-Shao Lin

楊皓鈞
Hao-Chun Yang


Master Students

張雨
Yu Zhang

劉于碩
Yu-Shuo Liu

吳亞澤
Ya-Tse Wu

呂志娟
Chih-Chuan Lu

蘇柏豪
Bo-Hao Su

張為皓
Wei-Hao Chang

洪彗庭
Hui-Ting Hong

謝宛庭
Wan-Ting Hsieh

趙高逸
Gao-Yi Chao

黃姿云
Tzu-Yun Huang


Alumni Students

陳柏軒
Po-Hsuan Chen

陳奕安
Yi-An Chen

陳亘宇
Hsuan-Yu Chen

林維誠
Wei-Cheng Lin

蕭善文
Shan-Wen Hsiao

孫泓敬
Hung-Ching Sun

陳瑋晨
Wei-Chen Chen

廖育賢
Yu-Hsien Liao

賴柏村
Po-Tsun Lai

黃文俞
Wen-Yu Huang

廖伶伶
Ling-Ling Liao

曾憲泓
Xian-Hong Zeng

徐雅玲
Ya-Ling Hsu

高炫凱
Shiuan-Kai Kao